Egzamin kompetencji

Na koniec nauki w gimnazjum uczniów czeka egzamin kompetencji. Od niedawna prócz egzaminu humanistycznego i matematyczno – przyrodniczego muszą pisać także test z języka angielskiego. Nauka angielskiego w gimnazjum bazuje właściwie na ulepszaniu biegłości jak chociażby słuchanie, czytanie i w niewielkim stopniu pisanie. Nauka angielskiego nie obejmuje z kolei mówienia, w tak wysokim stopniu jak ma to miejsce w liceum, kiedy maturzysta musi zdać test ustny. Nauka angielskiego w gimnazjum jest co za tym idzie czysto akademicka, totalnie zbędna za granicą, aczkolwiek stanowi istotę do nauki języka w liceum. Test kompetencji z języka angielskiego składa się z kilkunastu zadań. Część z nich polega na odpowiedzi do tekstu. Pytania są w postaci testowej. Popularnym zadaniem jest też przyporządkowanie tytułów do poszczególnych paragrafów. Zadanie to ma sprawdzić zdolność czytania ze zrozumieniem. Z początku odbywa się część słuchowa, czyli odsłuchanie nagrania, a w następnej kolejności zaznaczenie odpowiedzi. Jeśli chodzi o zręczność pisania to może się zdarzyć opis obrazka. Uczeń ma dopiero za zadanie napisać co spostrzega na zdjęciu, okoliczności i odpowiedzieć na pytanie specjalne umieszczone w poleceniu do zadania.