Główne zdolności językowe

Do głównych zdolności językowych, które są powtarzane na każdej lekcji języka angielskiego, sprawdzane na pracach klasowych, należą pisanie, czytanie, słuchanie i mówienie. Nauka angielskiego opiera się oczywiście na tych zdolnościach. Nie wyobrażam sobie, ażeby nauka angielskiego nie obejmowała odsłuchiwania, a także pisania, o mówieniu i czytaniu nie wspominając. Ich opanowanie zapewni słuchaczowi nie tylko promocję do następnej klasy ze stopniem co najmniej wystarczającym, ale także pozwoli na zdanie matury. Powinno się jednakże uwzględnić, że nauka angielskiego to też znajomość słownictwa i znanych frazesów. Bez opanowania ważnych zręczności językowych nauka angielskiego jest ciężka. Jest to element potwierdzony wieloma słuchaczami, którzy nie zdobyli promocji do następnej klasy. Ucząc się gramatyki i słówek, nie będziemy potrafili zużytkować języka angielskiego rzeczywiście, wobec tego będzie on właściwie zbyteczny. Podstawowe jest, aby pedagog kładł obszerny akcent na kształtowanie wspomnianych zręczności.

Źródła:
http://www.polcyn.euhttp://www.mieszczak.euhttp://www.krasicki.euhttp://www.lysak.euhttp://www.szozda.eu