Gramatyka

Istotnym składnikiem, na którym bazuje nauka angielskiego jest gramatyka. Gramatyka nie jest czymś, czego można wyszkolić się w jeden dzień. Wymusza od studiującego opanowania teorii i wykonywania odpowiednich zadań, dzięki którym będzie mógł sprawdzić na jakim szczeblu jest jego znajomość danego zagadnienia. Nauka angielskiego powinna bazować zatem na wykonywaniu ćwiczeń, na ćwiczeniu własnych umiejętności i surowym analizowaniu ich. Nauka angielskiego wymusza od słuchacza systematycznego powtarzania opanowanego materiału z segmentu gramatyki i stosowaniu posiadanej wiedzy w strukturach zdania, w czasie wypowiedzi ustnej lub pisemnej. Gramatyka to dział dość szeroki, w który wliczają się przeważnie konstrukcje zdania, czasy gramatyczne, części mowy i ich tworzenie, jak i powodujące trudności frazesy, czyli wyrażenia złożone z czasownika i przyimka. Mają one wiele znaczeń, w stosunku do kontekstu i są ciężkie do zapamiętania. Są także wyrażenia o niezwykle siostrzanym znaczeniu do frazeologizmów polskich, mianowicie „bułka z masłem”, to „piece of cake”. Frazeologizmy te można zakodować bez większych problemów. Czasy gramatyczne, których w języku angielskim jest dwanaście, to trudne zagadnienia.