Gramatyka

Ważnym komponentem, na którym opiera się nauka angielskiego jest gramatyka. Gramatyka nie jest czymś, czego można wyszkolić się w jeden dzień. Wymaga od studiującego opanowania hipotez i wykonywania właściwych zadań, dzięki którym będzie mógł przetestować na jakim pułapie jest jego znajomość danego zagadnienia. Nauka angielskiego winna opierać się zatem na wykonywaniu ćwiczeń, na ćwiczeniu własnych umiejętności i srogim analizowaniu ich. Nauka angielskiego wymaga od słuchacza systematycznego powtarzania opanowanego materiału z działu gramatyki i używaniu posiadanej wiedzy w konstrukcjach zdania, w toku wypowiedzi ustnej albo pisemnej. Gramatyka to dział dosyć rozległy, w który wliczają się przeważnie konstrukcje zdania, czasy gramatyczne, części mowy i ich tworzenie, oraz powodujące trudności truizmy, a więc wyrażenia złożone z czasownika i przyimka. Mają one dużo znaczeń, w stosunku do kontekstu i są trudne do zapamiętania. Są także wyrażenia o nadzwyczaj podobnym znaczeniu do frazeologizmów polskich, mianowicie „bułka z masłem”, to „piece of cake”. Frazeologizmy te można zapamiętać bez wielkich problemów. Czasy gramatyczne, których w języku angielskim jest dwanaście, to trudne zagadnienia.