Katastrofy kolejowe

Tragedie kolejowe przydarzają się częściej niż tragedie powietrzne, jednakże wskutek nich cierpi mniej osób. Przydarzają się jednakże ofiary śmiertelne. Podobnie jak w przypadku katastrof powietrznych brak ubezpieczenia przysparza poważne kłopoty. Ubezpieczenia na życie Polacy w większości posiadają w PZU, do tego dochodzą również zabezpieczenia na dom, ale nie są tak znane. Osoba poszkodowana w katastrofie kolejowej bądź jej rodzina, dostaje z tytułu umowy zabezpieczenia nie dostanie odszkodowania, lecz świadczenie w postaci sumy pieniężnej albo renty. Renta jest przypisywana wówczas, gdy poszkodowana osoba nie jest w stanie podjąć się dowolnej pracy, z powodu bezwzględnego uszczerbku na zdrowiu, który został wywołany katastrofą kolejową. Osoba poszkodowana może także walczyć o odszkodowanie z korporacją przewozową, jeżeli zostaje ona obarczona odpowiedzialnością za katastrofę kolejową. Wówczas ma możliwe szanse na pozyskanie odszkodowania. W przypadku śmierci postaci, jej familia ma prawo do walki o odszkodowanie pośmiertne, ale też tylko wtedy, kiedy odpowiedzialność za wypadek spadnie na spedytora.
Wykorzystane źródła: