Katastrofy lotnicze

Tragedie lotnicze, chociaż zdarzają się niezwykle rzadko, z reguły kończą się śmiercią większości pasażerów. Wycieczki samolotem są błyskawiczne i komfortowe, z tego powodu podróżnicy i biznesmeni chętnie korzystają z tych środków transportu. Jeśli dojdzie do klęski powietrznej, a pasażer nie będzie posiadał ubezpieczenia, jego familia nie pozyska żadnego odszkodowania – chyba, że będzie się tego domagała od biura podróży lub innej instytucji, która ponosi odpowiedzialność za tragedię. Jeśli śmierć nadejdzie po za granicami kraju, zbawienny będzie międzynarodowy transport zwłok. Wówczas posiadanie ubezpieczenia jest niezwykle istotne, albowiem zakład pogrzebowy musi się dopiero skontaktować z odpowiednim towarzystwem ubezpieczeniowym. Jednym z obowiązków każdego jest posiadanie zabezpieczenia, jeśli nie na dom, to, chociaż na życie. Zabezpieczenie na życie można zawrzeć z zakładem ubezpieczeniowym na czas określony bądź dożywotnio. Znacznie częściej ludzie decydują się na ubezpieczenia terminowe, kiedy ochrona ubezpieczeniowa jest udzielona w określonym w umowie terminie. Śmierć, nazwana wypadkiem ubezpieczeniowym, powoduje spieniężenie świadczenia i schyłek obowiązku wpłacania składek do funduszu.

Źródła:
http://www.obuchowski.eu http://www.paluszek.eu http://www.filipski.eu http://www.bentkowski.eu http://www.czyzak.eu