Klęski ekologiczne

Klęski ekologiczne niosą za sobą katastrofalne skutki nie tylko wskutek zanieczyszczenia czy zniszczenia środowiska naturalnego w określonym rejonie, jak również na skutek zniszczenia mienia i narażenia na utratę zdrowia poprzez ludzi egzystujących w okręgu dotkniętych klęską ekologiczną. Jeśli ludzie ci nie posiadają zabezpieczenia, trudno będzie im wywalczyć odszkodowanie. Ci posiadający zabezpieczenia zdrowotne jak i ubezpieczenia na domek, będą mieli większe szanse. W ostatnim czasie mają miejsce tragedie ekonomiczne, o których się nie mówi. Mowa tutaj o awariach w elektrowniach jądrowych przykładowo na terenie Niemiec. Nie kierują do zniszczeń na skalę kraju, czy świata, jednakże powodują, iż osoby rezydujące w regionie chorują na chorobę popromienną. raczej nie ma sensu walczyć o odszkodowanie, bo odpowiedzialność za awarię nie spadnie na elektrownię nuklearną. Nieprawidłowość jest wypadkiem, na który człowiek nie ma wpływu. To jedna z wad elektrowni jądrowych. Wiek XXI to wiek walki o wodę. Póki co w wielu częściach globu jest ona zatruwana poprzez ścieki z fabryk. W tym przypadku osoby poszkodowane mogą rościć sobie prawo do zadośćuczynień, albowiem bez wątpliwości odpowiedzialność za taką sytuację ponosi fabryka.
Korzystałem z: