Kurs językowy

Kurs lingwistyczny jest kosztowny, ale dzięki niemu nauka angielskiego jest znacznie łatwiejsza i postępuje szybciej, no chyba, że uczestnik nie poświęca wystarczająco dużo czasu. Nauka angielskiego wymaga opanowania ważnych zdolności lingwistycznych i poszerzenia zapasu słownictwa. Na kursie lingwistycznym zaiste na takie zręczności kładzie się nacisk. Na kursie lingwistycznym nauka angielskiego odbywa się w grupach niewielkich, dzięki temu profesor może poświęcić uczniowi więcej czasu, co przekłada się na lepsze rezultaty. Kursy językowe są wybierane poprzez uczniów dosyć często. Niektóre kursy lingwistyczne przygotowują do wyjazdu za granicę do pracy i obejmują podwaliny języka angielskiego. Inne zaś powstały z myślą o maturzystach i przygotowują uczniów szkół średnich do matury. Są również takie, które obejmują materiał od pułapu A1 do pułapu C2, a więc od początkującego, do zaawansowanego. Mimo to w kursach tego typu większy nacisk kładzie się na gramatykę i słownictwo a także mówienie, mniej na czytanie, pisanie i słuchanie, co niestety jest wadą takich programów.