Odszkodowania

Każdy poszkodowany ma prawo do walki o odszkodowanie. W przypadku braku zabezpieczenia zdrowotnego, czy też ubezpieczenia innego rodzaju, są mniejsze możliwości na otrzymanie odszkodowania. Sytuację może ocalić jedynie wyśmienity prawnik. Ubezpieczenia są ważne i chociaż zwykle drogie, nie należy z nich rezygnować. Istnieją różne gatunki odszkodowań, a ich klasyfikacje realizuje się z uwagi na formy zadośćuczynienia. Każdy poszkodowany ma prawo do wyboru odmiany. Poszkodowany może m.in. zażądać przywrócenia stanu, który istniał zanim zaszło do wypadku, kiedy to w ogóle osiągalne. Taka forma odszkodowania dotyczy przeważnie niedużych szkód i jest przeważnie wybierana w przypadku zniszczenia mienia. Z drugiej strony osoba poszkodowana ma też prawo do rekompensaty finansowej. Z zasady pokrywają szkody zaznane przez poszkodowanego, jak również korzyści, utracone w toku szkody. W sferze prawa istnieje też odszkodowanie umowne, które zostaje zastrzeżone w umowie. Ono jednakże dotyczy raczej stosunków między zleceniodawcą a zleceniobiorcą.
Wzorowane na: