Odszkodowania

Każdy poszkodowany ma prawo do walki o odszkodowanie. W przypadku braku ubezpieczenia zdrowotnego, czy też ubezpieczenia innego typu, są mniejsze możliwości na zdobycie odszkodowania. Sytuację może uchronić wyłącznie wyśmienity jurysta. Zabezpieczenia są ważne i choć zwykle drogie, nie powinno się z nich rezygnować. Istnieją różne rodzaje odszkodowań, a ich klasyfikacje dokonuje się z uwagi na odmiany zadośćuczynienia. Każdy poszkodowany ma prawo do wyboru postaci. Poszkodowany może przykładowo zażądać przywrócenia stanu, który istniał zanim zaszło do wypadku, gdy to w ogóle możliwe. Taka forma odszkodowania odnosi się głównie małych strat i jest w większości wypadków wybierana w przypadku zniszczenia mienia. Zresztą osoba poszkodowana ma także prawo do rekompensaty finansowej. Z reguły pokrywają straty poniesione poprzez poszkodowanego, jak również korzyści, poniechane w wyniku szkody. W sferze prawa istnieje też odszkodowanie umowne, które zostaje zastrzeżone w umowie. Ono jednak tyczy się raczej stosunków między zleceniodawcą a zleceniobiorcą.
Wzorowane na: