Reguły BHP

Reguły bezpieczeństwa i higieny pracy winny być znane każdemu pracownikowi. Zaznajomienie pracowników z nimi jest obowiązkiem pracodawcy. Pracodawca niekiedy jest dodatkowo odpowiedzialny za odprowadzanie składek ubezpieczeniowych. Zabezpieczenia są jednym z najważniejszych elementów życia, o które należy zadbać. Ubezpieczenia na życie można posiadać zarówno w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń, jak i w nietutejszych towarzystwach ubezpieczeniowych. Ubezpieczenia są istotne, bowiem jeżeli doszłoby do niepożądanej sytuacji, to ubezpieczyciel ma obowiązek spieniężyć odszkodowanie osobie poszkodowanej. Oczywiście nie zawsze wypłata odszkodowania poprzez ubezpieczyciela jest osiągalna. Odszkodowanie jest wypłacane wyłącznie w przypadkach określonych w umowie. Takim złym sytuacjom można jednakże zapobiec, stosując się do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca, który dba o ubezpieczenie pracownicze, wie dobrze, jaką rolę pełnią w zakładzie pracy reguły bezpieczeństwa i higieny pracy, z tego powodu dba, żeby były respektowane poprzez pracowników.