Test kompetencji

Na końcu nauki w gimnazjum uczniów czeka egzamin kompetencji. Od niedawna prócz egzaminu humanistycznego i matematyczno – przyrodniczego muszą pisać również test z języka angielskiego. Nauka angielskiego w gimnazjum bazuje właściwie na szlifowaniu zdolności takich jak słuchanie, czytanie i w niewielkim poziomie pisanie. Nauka angielskiego nie obejmuje za to mówienia, w tak znacznym stopniu jak ma to miejsce w liceum, gdy maturzysta musi zdać egzamin ustny. Nauka angielskiego w gimnazjum jest zatem czysto akademicka, zupełnie nieprzydatna za granicą, aczkolwiek stanowi podwalinę do nauki języka w liceum. Test kompetencji z języka angielskiego składa się z kilkunastu zadań. Część z nich polega na odpowiedzi do tekstu. Pytania są w formie testowej. Znanym zadaniem jest też przyporządkowanie tytułów do indywidualnych paragrafów. Zadanie to ma sprawdzić zdolność czytania ze zrozumieniem. Na początku odbywa się część słuchowa, czyli odsłuchanie nagrania, a w następnej kolejności zaznaczenie odpowiedzi. Jeśli rozchodzi się o zdolność pisania to może się przytrafić opis obrazka. Uczeń ma wówczas za zadanie zapisać co zauważa na zdjęciu, okoliczności i odpowiedzieć na pytanie specjalne umieszczone w poleceniu do zadania.