Tragedie lotnicze

Katastrofy lotnicze, chociaż zdarzają się bardzo rzadko, przeważnie kończą się śmiercią większości pasażerów. Wyprawy samolotem są szybkie i komfortowe, dlatego turyści i przedsiębiorcy ochoczo korzystają z tych środków transportu. Jeśli dojdzie do katastrofy lotniczej, a pasażer nie będzie posiadał ubezpieczenia, jego familia nie pozyska żadnego odszkodowania – chyba, iż będzie się tego domagała od biura podróży lub innej instytucji, która ponosi odpowiedzialność za klęskę. Jeżeli śmierć nadejdzie po za granicami kraju, konieczny będzie międzynarodowy transport zwłok. Wtenczas posiadanie zabezpieczenia jest ogromnie istotne, albowiem zakład pogrzebowy musi się dopiero skontaktować z właściwym towarzystwem ubezpieczeniowym. Jednym z obowiązków każdego jest posiadanie ubezpieczenia, jeżeli nie na dom, to, chociaż na życie. Ubezpieczenie na życie można nawiązać z zakładem ubezpieczeniowym na czas określony bądź dożywotnio. Znacznie częściej ludzie decydują się na ubezpieczenia terminowe, kiedy ochrona ubezpieczeniowa jest użyczona w nazwanym w umowie terminie. Śmierć, nazwana wypadkiem ubezpieczeniowym, powoduje zrealizowanie świadczenia i schyłek obowiązku wpłacania składek do funduszu.

Źródła:
http://www.obuchowski.eu http://www.paluszek.eu http://www.filipski.eu http://www.bentkowski.eu http://www.czyzak.eu