Ważne zdolności językowe

Do głównych zdolności lingwistycznych, które są powtarzane na każdej lekcji języka angielskiego, kontrolowane na pracach klasowych, należą pisanie, czytanie, słuchanie i mówienie. Nauka angielskiego bazuje właśnie na tych umiejętnościach. Nie wyobrażam sobie, żeby nauka angielskiego nie obejmowała słuchania, czy też pisania, o mówieniu i odczytywaniu nie wspominając. Ich opanowanie umożliwi uczniowi nie tylko promocję do następnej klasy ze stopniem co najmniej zadowalającym, ale także zezwoli na zdanie matury. Powinno się jednak uwzględniać, iż nauka angielskiego to także znajomość słownictwa i znanych frazesów. Bez opanowania głównych zręczności językowych nauka angielskiego jest uciążliwa. Jest to dowód potwierdzony wieloma słuchaczami, którzy nie uzyskali promocji do następnej klasy. Ucząc się gramatyki i słówek, nie będziemy potrafili wykorzystać języka angielskiego w praktyce, w takim przypadku będzie on w istocie zbyteczny. Podstawowe jest, ażeby profesor kładł spory nacisk na rozwijanie napomkniętych umiejętności.

Źródła:
http://www.polcyn.euhttp://www.mieszczak.euhttp://www.krasicki.euhttp://www.lysak.euhttp://www.szozda.eu