Wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy może mieć miejsce z powodu niedobrego działania narzędzi lub nieznajomości zasad BHP. W obu przypadkach konsekwencje zazna pracodawca. Oprócz zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy, ubezpieczenia pracowników są jednym z głównych obowiązków posiadacza zakładu pracy. Ubezpieczenie powinni posiadać bez wyjątku wszyscy pracownicy. Pracownicy zwykle mają ubezpieczenia w PZU. W przypadku wypadku przy pracy, mamy do czynienia z ubezpieczeniami personalnymi, a precyzyjniej z zabezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków. Do tych wypadków zalicza się dla przykładu uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, albo śmierć z powodu nieszczęśliwego wypadku. Wśród pracowników słynne jest także ubezpieczenie na dożycie, a więc takie, które umożliwia wpłatę pieniędzy poprzez ubezpieczyciela, jeżeli osoba ubezpieczająca się dożyje określonego w umowie okresu zakończenia zabezpieczenia. Tego typu umowy są zabezpieczeniami długoterminowymi. Konsorcjum ma obowiązek oddania wpłaconych przez osobę składek, jeśli umrze w ciągu trwania terminu zabezpieczenia. Niejednokrotnie okres taki upływa, gdy osoba ubezpieczona kończy wiek emerytalny.