Wypadek przy pracy

Wypadek przy robocie może mieć miejsce z powodu niedobrego działania urządzeń bądź nieznajomości zasad BHP. W obu przypadkach konsekwencje poniesie pracodawca. Prócz zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy, ubezpieczenia pracowników są jednym z nadrzędnych obowiązków właściciela zakładu pracy. Ubezpieczenie powinni posiadać bez wyjątku wszyscy pracownicy. Pracownicy zazwyczaj mają ubezpieczenia w PZU. W przypadku wypadku przy pracy, mamy do czynienia z ubezpieczeniami personalnymi, a szczegółowiej z zabezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków. Do tych wypadków zalicza się dla przykładu uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, albo śmierć z powodu nieszczęśliwego wypadku. Wśród pracowników znane jest też zabezpieczenie na dożycie, czyli takie, które pozwala na wpłatę pieniędzy poprzez ubezpieczyciela, jeżeli osoba ubezpieczająca się dożyje określonego w umowie okresu zakończenia zabezpieczenia. Tego gatunku umowy są ubezpieczeniami długoterminowymi. Przedsiębiorstwo ma obowiązek zwrócenia wpłaconych przez osobę składek, jeżeli umrze w ciągu trwania terminu zabezpieczenia. Nieraz okres taki kończy się, kiedy osoba ubezpieczona kończy wiek emerytalny.