Zasady BHP

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy winny być znane każdemu pracownikowi. Zapoznanie pracowników z nimi jest obowiązkiem pracodawcy. Pracodawca czasami jest też odpowiedzialny za odprowadzanie składek ubezpieczeniowych. Zabezpieczenia są jednym z najistotniejszych elementów życia, o które trzeba zadbać. Ubezpieczenia na życie można posiadać zarówno w Zwykłym Zakładzie Ubezpieczeń, jak i w obcych przedsiębiorstwach ubezpieczeniowych. Ubezpieczenia są kluczowe, bo jeśli doszłoby do niedobrej sytuacji, to ubezpieczyciel ma obowiązek spieniężyć odszkodowanie osobie poszkodowanej. Naturalnie nie zawsze wypłata odszkodowania poprzez ubezpieczyciela jest możliwa. Odszkodowanie jest wypłacane jedynie w przypadkach określonych w umowie. Takim złym sytuacjom można jednak zapobiec, stosując się do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca, który troszczy się o ubezpieczenie pracownicze, wie dobrze, jaką rolę pełnią w zakładzie pracy zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, wobec tego troszczy się, żeby były uznawane przez pracowników.